• SẢN PHẨM
 • NGUYÊN LIỆU
 • DINH DƯỠNG

PRESENCE - C 240

 • ĐỀ KHÁNG MẠNH
 • TỶ LỆ PHÔI CAO ẤP NỞ TỐT

THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG

 • Độ ẩm (max)
  14 %
 • Protein thô (min)
  16 %
 • Năng lượng trao đổi (min)
  2650 kcal/kg
 • Xơ thô (max)
  7 %
 • Canxi (min - max)
  0.6 - 1.2 %
 • Phố pho tổng số (min - max)
  0.5 - 1.0 %
 • Lysin tổng số (min)
  0.7 %